Terug naar het overzicht

Super-Ecocombi mag in Zweden de weg op

Gepubliceerd op 04-09-2023 08:23 uur

Na Finland en Spanje gaat ook Zweden de Super-Ecocombi (SEC) toestaan. Daarmee is Zweden het derde land in Europa waar de SEC vrij baan krijgt. Vanaf december is er een wegennet van 590 km beschikbaar waar SEC’s met een maximale lengte van 34,5 meter mogen rijden. Transport en Logistiek Nederland (TLN) hoopt in de loop van 2024 met een SEC-pilot in Nederland te kunnen starten.

 

Super EcoCombi 

Na een uitgebreide testperiode heeft de Zweedse overheid eerder al bekendgemaakt dat de SEC (een trekker met twee opleggers die middels een dolly met elkaar verbonden zijn) in Zweden wordt toegelaten. De testervaringen met de SEC waren positief en de SEC heeft aangetoond een relatief makkelijk middel te zijn om tot de gewenste CO2-reductie te komen. Zweden verwacht met een grootschalige inzet van de SEC de CO2-uitstoot voor het vrachtverkeer met 4 – 6% naar beneden te kunnen brengen. Aanvankelijk was er een wegennet van 450 km voor de SEC vastgelegd, maar dat is inmiddels opgerekt naar een respectabele 540 km. Vanaf komende december is het zover en mogen SEC-combinaties in Zweden met een maximum gewicht van 74 ton de weg op.

 

SEC succesvol in Finland en Spanje

Zweden is hiermee na buurland Finland en Spanje het derde land in Europa waar de SEC wordt toegestaan. In Finland, waar de SEC al sinds 2019 rondrijdt, is de combinatie inmiddels een bekende verschijning op de weg. Er zijn er al honderden van in gebruik. Ook in Spanje is de SEC zeer succesvol.  Meer dan 250 rijden er inmiddels rond. Denemarken onderzoekt de mogelijkheden om de SEC toe te laten. De Deense overheid en transportsector zijn in een vergevorderd stadium om een proefproject te starten. Volgens de laatste berichten moet dit op 1 januari 2024 van start gaan.

 

Nederland

En waar staat Nederland? Na het succes van de LZV wil de transportsector ook met de SEC van start. Vooral op milieugebied (terugdringen emissies) is hier veel winst mee te behalen. De SEC is ook hard nodig om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Als inzetgebied wordt vooral gedacht aan Hub-vervoer over corridors, maar ook als aanvulling op het intermodaal vervoer. De SEC is daarnaast natuurlijk een duurzame en efficiënte oplossing om de stadsdistributie te optimaliseren. TLN lobbyt samen met andere organisaties al jaren om tot een pilot te komen. Een eerste aanvraag is afgewezen, maar medio 2024 zal een nieuwe poging plaatsvinden om een verbeterde versie van de eerste SEC voor de weg goedgekeurd te krijgen. Overheid, industrie en transportsector zijn met elkaar in overleg om tot afspraken voor een testpilot te komen. Als alles naar wens verloopt moet de SEC in 2025 op bredere schaal in Nederland inzetbaar zijn.