Terug naar het overzicht

Nieuwe algemeen directeur RDW: Jantina Woudstra

Gepubliceerd op 29-12-2021 08:14 uur

Jantina Woudstra volgt per 1 april 2022 Ab van Ravestein op als algemeen directeur van de RDW en is benoemd voor 4 jaar. Jantina Woudstra (1973) past goed bij de RDW vanwege haar ervaring, achtergrond, kennis en persoonlijkheid. Momenteel is zij werkzaam als directeur Netwerkontwikkeling & -Ontwerp, verantwoordelijk voor de dienstregeling van NS. Ze is daarmee bekend met de wereld van mobiliteit. De afgelopen jaren heeft Jantina Woudstra in haar functies ervaring opgedaan met mobiliteitsvraagstukken, complexe omgevingen en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Jantina: “Van rijdende treinen naar het wegverkeer. Ik kijk er naar uit om een ander deel van de mobiliteitswereld te leren kennen. Om bij te mogen dragen aan ‘iedereen veilig en vertrouwd op weg’. De RDW is een mooie organisatie en daar mag ik vanaf april deel van uitmaken. Ik heb er zin in!” 


Proces 

De aankondiging van Ab van Ravestein over zijn terugtreden per 1 april 2022, gaf aanleiding voor het opstarten van een wervings- en selectieproces, in afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Als uitkomst van dit proces heeft de Raad van Toezicht Jantina Woudstra voorgedragen als nieuwe algemeen directeur van de RDW aan het ministerie. Op 22 december 2021 stemde de Minister van IenW in met de voordracht van de Raad van Toezicht en is zij benoemd voor een periode van 4 jaar. 

 

Diversiteit aan de top 

Mariёtte Hamer, voorzitter Raad van Toezicht: “Jantina is toegankelijk, open en communicatief. Ze is klantbewust en een teamspeler met een goed en stevig netwerk. Ze schakelt goed tussen verschillende soorten gesprekspartners en zoekt naar samenwerking. De Raad van Toezicht is verheugd met haar komst en de diversiteit die dit met zich meebrengt aan de top. We kijken uit naar de samenwerking.”