Terug naar het overzicht

Vooral transport, industrie en horeca last van coronavirus

Gepubliceerd op 06-03-2020 12:17 uur

Zo staat het aantal reizen binnen Europa nu ook onder druk. Het vertrouwen van consumenten kan een deuk oplopen door gezondheidsrisico’s en onzekerheid over werk bij met name flexkrachten. in de zakelijke dienstverlening, omdat medewerkers ook vaak de mogelijkheid hebben om thuis te werken. Door de beperkte in- en uitvoer van de bouwsector merkt ook deze sector nog nauwelijks effecten van de virusuitbraak. In de zorg neemt de drukte juist toe.
 

 

Vraaguitval maar ook extra productie en lagere kosten

Het is te vroeg om nu al een cijfermatige analyse te geven van de uitbraak van het covid-19 virus. Dat verschillende sectoren geraakt worden is echter duidelijk. Horeca, industrie en transport hadden al te maken met vraaguitval toen het virus zich nog alleen in Azië manifesteerde. De industrie en goederenketens staan onder druk door een afgenomen productie in China. De transportsector heeft ook te maken met uitvallende vraag. Dat de olieprijs is gedaald als gevolg van de corona-uitbraak kan enige compensatie bieden maar dit moet zich nog wel vertalen in lagere prijzen aan de pomp. In sommige Nederlandse sectoren zoals in de chemie zorgt het ook voor vervangingsvraag van de productie-uitval in China. Daarbij herstelt de productie zich in China weer langzaam, zo nemen de files en het energieverbruik in China weer toe.

 

Nu het coronavirus ook Europa treft worden meer sectoren geraakt

Nu het virus zich ook in Europa manifesteert, treffen overheden en ondernemers voorzorgsmaatregelen. Bedrijven in het personenvervoer, het toerisme en de evenementenbranche zijn hiervoor het meest gevoelig voor minder vraag en ook hun toeleveranciers merken dat. Op dit moment betreft het vooral nog de zakelijke markt. Als ook consumenten meer voorzorgsmaatregelen gaan nemen en minder activiteiten buiten de deur gaan ondernemen, heeft dit vooral effect op de sectoren vervoer, horeca en non-foodretail. De bouw en de voedingsketen zijn de minst gevoelige sectoren.
 

Transport- en logistieksector getroffen door tijdelijke inzinking van vrachtvolumes

De transport- en logistieksector had al vroeg last van het virus. Dit geldt vooral voor de luchtvaart en de zeevaart die belangrijk zijn voor de goederenhandel van en naar China. Ook het spoorvervoer over de Nieuwe Zijderoute heeft stilgelegen. De Rotterdamse haven is na Hamburg in Europa het meest verbonden met China. Ongeveer 1 op de 4 containers is afkomstig uit China. Vooral de schade door uitval van containerschepen en de lage bezettingsgraden op schepen die wel varen heeft impact. Logistieke dienstverleners in de Nederlandse zeehavens krijgen vooral in maart en april te maken met een daling in de overslag. Dit heeft ook invloed op wegtransporteurs en binnenvaartbedrijven die voor vervoer naar het achterland worden ingezet. In Chinese havens wordt een voorzichtig begin gemaakt met het wegwerken van de opgelopen achterstand. Er is dus in de loop van dit jaar een inhaaleffect te verwachten. Een lichtpuntje is dat de brandstofkosten door de goedkopere olie lager worden.
 

Bouw wordt nauwelijks geraakt

De bouw is nog één van de minst getroffen sectoren door covid-19. De sector exporteert niet of nauwelijks en heeft daardoor ook geen links met de getroffen gebieden. Ook importeert de bouw relatief weinig, al kunnen er natuurlijk altijd onderdelen in de toeleveringsketen uit China of andere risicogebieden komen. Die kans is het grootst bij elektronica voor de installatiebranche (of bijvoorbeeld zonnepanelen). Mocht de virusuitbraak flink toenemen en worden andere sectoren hard geraakt dan zal ook de bouw uiteindelijk de consequenties ondervinden. Bedrijfsinvesteringen in nieuwe bedrijfspanden zouden dan bijvoorbeeld uitgesteld kunnen worden wat leidt tot een afnemende vraag. Zover is het echter nog lang niet, er is momenteel eerder te veel dan te weinig werk in de sector. Doordat bouwbedrijven volle orderboeken hebben en al tegen hun maximale productiecapaciteit aanlopen is later inhalen, als het virus onder controle is, dan nauwelijks mogelijk.