Terug naar het overzicht

Systeem van milieuzones wordt gelijk getrokken

Gepubliceerd op 03-11-2018 13:26 uur

Er komt een geharmoniseerd systeem van milieuzones. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Gemeenten die een milieuzone willen invoeren, kunnen vanaf 1 januari 2020 dieselauto’s ouder dan 15 jaar of ouder dan 20 jaar weigeren. Benzinevoertuigen kunnen niet geweerd worden. Het nieuwe systeem moet een ‘lappendeken’ aan zones voorkomen.

Verschillende steden hebben op dit moment een milieuzone voor personen- en/of bestelwagens of overwegen om er een in te voeren, maar de toelatingseisen verschillen. “Om een lappendeken te voorkomen is het van het grootste belang voor de weggebruiker dat het systeem van milieuzones geharmoniseerd wordt”, schrijft Van Veldhoven aan de Kamer.

Twee typen

Voor het gemak worden de eisen aan personen- en bestelwagens gelijkgetrokken. Voor deze voertuigen komen tussen 2020 en 2015 twee typen milieuzones: een gele en een groene. In de gele milieuzone worden alle dieselvoertuigen met Euroklasse 3 of hoger toegelaten. In 2020 gaat het om voertuigen van 20 jaar en ouder. In de groene milieuzone worden alle dieselvoertuigen met Euroklasse 4 of hoger toegelaten. In 2020 gaat het om voertuigen van 15 jaar en ouder. Vanaf 2025 wordt het systeem één euroklasse opgeschoven. Op dat moment kan een gemeente voor dieselpersonen- en dieselbestelwagens kiezen voor een groene of blauwe zone. Hier mogen respectievelijk Euro 4 of Euro 5-voertuigen en nieuwer in. In 2025 zijn deze auto’s op hun beurt meer dan 15 en 20 jaar oud.

Niet geweerd

Benzinevoertuigen kunnen niet geweerd worden. De bijdrage aan een betere luchtkwaliteit is namelijk maar gering, stelt Van Veldhoven. “Het aantal benzinewagens dat enerzijds geen driewegkatalysator heeft en anderzijds nog geen oldtimer is, is beperkt en dat wordt ieder jaar kleiner.” Ook de keuze de nieuwe coalitie in Rotterdam om de milieuzone voor benzineauto’s per direct af te schaffen, speelde mee in haar besluit, schrijft ze. Ook voor het vrachtverkeer komen eenduidige borden en de mogelijkheid vanaf 2025 om in binnensteden een zero emissie zone mogelijk te maken. Op die manier wil de staatssecretaris invulling geven aan de afspraken in de Green Deal Zero emissie stadslogistiek.