Terug naar het overzicht

Darvi op weg met 'groene' Scania CNG-truck

Gepubliceerd op 10-04-2019 16:20 uur

Duurzaam ondernemen prijkt bij Darvi Transport in Bergen op Zoom al jaren hoog op de agenda. Enkele jaren geleden behaalde ze de status ‘Lean and Green’ met de plannen die ze indienden om in een periode van 5 jaar een CO2-reductie van 22% te behalen. Zo kwamen ze indertijd voor het bulkvervoer van de Suiker Unie met een eerste milieuvriendelijke trekker waarbij diesel tot 40% werd bijgemengd met CNG (biogas). Nu, anno 2019, hebben ze opnieuw een primeur. Wiegel Transport Equipment heeft voor Darvi Transport onlangs de eerste CNG-truck voor bulktransport voorzien van een Typhon, een schroefcompressor van Mouvex, voor het lossen van de lading in een zo constant mogelijke stroom.

 

Honderden transporten per dag voert Darvi Transport uit in de Benelux. ‘Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit’ staan daarbij voorop. Darvi Transport is een dochteronderneming van het Nededlandse familiebedrijf Meeus Group, dat inmiddels 130 jaar bestaat. Het complete wagenpark van deze transporteur omvat maar liefst 85 trekkers en 212 opleggers. “Zo verzorgt Darvi Transport dagelijks bijna alle stukgoed transporten voor dé suikerproducent van ons land en voor een zeer grote keukenfabrikant uit Bergen op Zoom. Daarnaast transporteert Darvi Transport dagelijks vele zendingen met verpakkingskarton, voedingsgerelateerde producten, zelfbouwmeubelen en chemicaliën. Het transport kan naar keuze worden uitgevoerd als groepagevervoer, speciaal transport of als bulktransport”, zo vertelt Jean-Pierre Hagenaars, Werkplaats manager voor de Meeus Group in Bergen op Zoom. 

 

Biogas

Sinds 2011 produceert Suiker Unie eigen biogas uit suikerbietenresten. Bietenstaartjes en -puntjes bijvoorbeeld, die tijdens het wassen van de bieten in het suikerwinningsproces afbreken, worden in een biomassavergister op eigen terrein vergist tot ‘groen’ gas. Grofweg komt dit op jaarbasis neer op maar liefst 30 miljoen m3 groen gas, dat onder andere geleverd wordt aan twee tankstations bij hun eigen vestigingen in het Noorden en het Zuiden van het land. Sinds Suiker Unie eigen biogas produceert, heb-ben ze al hun transporteurs gevraagd om een aantal voertuigen te laten rijden op hun biogas. Dit gold ook voor Darvi Transport. Hagenaars vertelt: Sindsdien is ‘verduurzaming’ ook  één van onze kernwaarden. Zo investeerde onze organisatie in dat jaar als pilot in een eerste ‘dual-fuel’ trekker van MAN. Deze volledig bij MAN opgebouwde dieselgedreven trekker konden we zelf bijmengen met 40% biogas van de suikerproducent. Dit was toentertijd een echte primeur. Niet alleen voor onze organisatie, maar ook voor de sector. Niet voor niets behaalde we daarom in 2012 de status ‘Lean and Green’ met het plan dat we hadden opgesteld om in 5 jaar een CO2-reductie van 22% te realiseren.  

 

Eigen ombouw

Hagenaars vervolgt: “Doordat MAN indertijd stopte met de bouw van dual-fuel-voertuigen en uitsluitend nog dieselgedreven voertuigen met Euro 5-motoren leverde, werden wij genoodzaakt op zoek te gaan naar een andere oplossing, want onze klant was tevreden met onze eerste dual-fuel truck. Toen in 2013 dan ook retrofit-sets ontdekt werden op de markt voor biogas, hebben we dan ook meteen vijf dieselvoertuigen laten ombouwen op een zodanige wijze dat er een CNG-tank (compressed natural gas) kon worden bijgeplaatst. Dit werkte indertijd prima. De technologische vooruitgang schreed echter verder. Zo verdwenen de Euro 5-dieselmotoren van de markt en kwamen de Euro-6 motoren. Hoewel de Euro 6-motoren aanmerkelijk energie-efficiënter en zuiniger waren, hadden ze voor onze organisatie als grootste nadeel dat ze niet meer voor het bijmengen van CNG konden worden omgebouwd tot dual fuel-voertuigen, vanwege de grote hoeveelheid elektronica. Voordat nieuwe investeringen gedaan konden worden in trekkers die volledig op CNG rijden, moest gewacht worden op de komst van een trekker die voldoende vermogen had om te kunnen worden ingezet voor bulktransporten. 

 

Primeur

Nu, anno 2019, is het zover. Darvi Transport heeft wederom de primeur. Als één van de eersten komen ze nu met een volledig ‘groen’ gasvoertuig op de markt. Deze nieuwste truck uit het wagenpark van Darvi Transport is afkomstig van Scania en volledig af fabriek voorbereid voor het rijden op CNG. Omdat deze truck, in combinatie met een bulkoplegger, specifiek wordt ingezet voor het transport van suiker, is Wiegel ingeschakeld voor de opbouw van een schroefcompressor om de lading te kunnen lossen. Joris Adelaar, Bedrijfsleider bij Wiegel Transport Equipment in Moerdijk legt uit wat de belangrijkste uitgangspunten waren bij de selectie van de schroefcompressor. “Op basis van de gewenste druk, toerental en doorstroming is gekozen voor de Typhon van Mouvex. Dit is een complete opbouw met ophanging, afblaaskraan, manometer, as en luchtfilter. De in dit geval gekozen schroefcompressor heeft een capaciteit van 1.130 m3. Een belangrijke eis die Darvi Transport stelde bij het selecteren van de compressor was dat het product in een zo constant mogelijke stroom gelost moet kunnen worden. Daarom is bewust gekozen voor een model met iets meer capaciteit, dan strikt noodzakelijk. Dit om het product te allen tijde in een constante stroom te kunnen lossen, ook als de doorstroming niet soepel verloopt omdat de slangen bijvoorbeeld niet goed liggen. In zulke situaties is extra compressorcapaciteit nodig, om het product alsnog te kunnen doordrukken. Wordt de compressorcapaciteit daarentegen te krap bemeten, dan kan de compressor in zo’n situatie te zwaar belast worden en dat komt de levensduur van de compressor zeker niet ten goede.”  

 

Op weg

Sinds 1 maand is de door Wiegel opgebouwde Scania in bedrijf. Hagenaars licht toe: “Onze eerste ervaringen zijn uitermate positief. Momenteel monitoren we de actieradius van de truck. Afhankelijk van de calorische waarde van het biogas varieert deze namelijk van 500 tot 550 km. Bij een hoge calorische waarde, is de actieradius groot en bij een lage calorische waarde is de actieradius kleiner. De exacte data laten nog even op zich wachten. Verder wordt op dit moment ook onderzocht hoeveel CNG er wordt verbruikt tijdens het lossen van het product. Dit gaat namelijk ten koste van de actieradius en helaas zijn er nog maar weinig soortgelijke CNG-wagens in bedrijf, dus er zijn nog geen verbruiks- of gebruikscijfers van andere trucks bekend. Suiker Unie zorgt ervoor dat alle chauffeurs van Darvi Transport ‘home based’ biogas tanken bij één van de twee vestigingen van Suiker Unie. Alleen als een chauffeur zijn eindbestemming echt niet haalt, dan kan in ‘geval van nood’, onderweg bij een CNG-tankstation worden getankt. Dit geschiedt echter volledig op aansturing van de planners van de suikerproducent, die voor onze mensen de dagelijkse planning maken.” Adelaar vult aan dat de serie waar de Typhon toebehoort, een serie is met in totaal 3 modellen met verschillende capaciteiten. Binnenkort wordt het gamma van Wiegel Transport Equipment aange-vuld met de nieuwe MX12 van Mouvex. Dit laatstgenoemde model, binnenkort verkrijgbaar in twee uitvoeringen, onderscheidt zich met name door het bijzonder lage gewicht van slechts 110 kg en de maximale doorstroming van 1.130 m3/u. Aandrijving geschiedt door een aandrijfas. Indien gewenst kan de schroefcompressor worden uitgevoerd met één of meerdere reductiestappen. Interessant te melden is dat ook in Duitsland inmiddels een aantal door Wiegel Transport Equipment opgebouwde CNG-voertuigen rijden. Ook daar zijn de eerste ervaringen tot nu toe zeer positief.”