Terug naar het overzicht

Onderzoeksgroep geeft tips voor betere stadslogistiek

Gepubliceerd op 13-02-2020 11:31 uur

Een expertgroep van ShoppingTomorrow onderzocht recent de belangrijkste ontwikkelingen rondom duurzame stadsdistributie en -logistiek. De expertgroep, die het afgelopen onderzoeksjaar onder leiding stond van TLN, Prologis en de Rijksuniversiteit Groningen, stelt dat 'we voor een grote uitdaging staan'. "Er moet meer transport worden uitgevoerd tegen een dalende milieubelasting. Dit terwijl klantwensen snel aan het veranderen zijn en het aantal logistieke concepten groter is dan ooit." In een bluepaper biedt de onderzoeksgroep meerdere tips.

 

Zowel consumenten als bedrijven bestellen steeds meer online. Daarnaast wordt er ook steeds meer geretourneerd en zorgt de deeleconomie voor meer zendingen tussen consumenten onderling. Omdat de grenzen vervagen en het lastig is om nog te spreken over b2c, b2b, c2b en c2c, heeft de expertgroep het simpelweg over l2l-logistiek; het vervoeren van zendingen van locatie naar locatie. Men concludeert: "In de steeds vollere binnensteden moeten l2l-zendingen op een slimme, gebundelde, veilige en duurzame manier plaatsvinden. Voor een winstgevend l2l-concept is een flexibel en intelligent logistiek systeem nodig dat efficiënte bundeling van goederenstromen koppelt aan een optimale inzet van mensen en vervoersmiddelen. Een systeem ook dat rekening houdt met de beschikbare ruimte voor opslag en transport. Daarnaast is er een verdergaande samenwerking tussen de verschillende stakeholders noodzakelijk voor de ontwikkeling van een passend logistiek ecosysteem voor l2l-zendingen in de stad van de toekomst."

 

Tips

In een bluepaper geeft men een aantal tips aan de verschillende stakeholders. Zo moeten webwinkeliers klanten de keuze bieden tussen thuisbezorging en het afhalen bij een afhaalpunt. Daarbij moet men de consument inzicht geven in de milieu-impact van bestelgedrag. En ook: zoek naar mogelijkheden voor uitbesteding en bundeling als het om kleine zendingen gaat.
Professionele ontvangers (winkeliers en kantoren) moeten zorgen voor mogelijkheden om goederen ’s ochtends vroeg (aan het begin van de venstertijd) in ontvangst te nemen. Ook moet men nadenken over gezamenlijke inkoop.
Verladers en vervoerders kunnen samenwerking versterken, zowel 'horizontaal als verticaal'. "Deel data om zendingen slimmer te combineren. Denk na over multilabel-pakketkluizen en afhaalpunten. Creëer een goed alternatief voor winkeliers, zodat zij hun bestelbusjes kunnen wegdoen en kleine zendingen gebundeld worden. Blijf aantrekkelijk voor medewerkers en bereid ze met onder andere opleidingen voor op de toekomst."
Voor de overheid heeft men ook enige suggesties: "Zorg voor een helder beleid met duidelijke grenzen en een datum voor de inwerkingtreding van zero-emissiezones. Houd rekening met ruimte voor logistiek bij bouwplannen in nieuwbouwwijken (laden en lossen/pakketkluizen). Betrek het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van regelgeving voor de logistiek in de binnenstad. Ga aan de slag met het delen van data om vervoerders soepeler en slimmer door de stad te laten gaan. Denk na over ruimere mogelijkheden voor stille elektrische voertuigen om ’s nachts en aan de ‘dagranden’ te leveren."