Terug naar het overzicht

Lockdown en feestdagen zullen logistiek op capaciteit confronteren

Gepubliceerd op 04-11-2020 07:52 uur

Chris Mills, directeur account management transport Europa bij C.H Robinson, is van mening, dat de logistieke sector en hun klanten snel lessen moeten trekken uit de landelijke lockdown in maart. Ze moeten zich volgens hem beter voorbereiden op nieuwe Corona-maatregelen, die wellicht zelfs weer tot een gehele of gedeeltelijke lockdowns kunnen leiden. Met ook nog eens de feestdagen in december voor de boeg verwacht hij flinke bottlenecks in de levering van met name online aankopen.

 

“Omdat het aantal besmettingen in de meeste landen nog steeds blijft stijgen, is de kans groot dat er nieuwe restricties opgelegd worden, die niet alleen de nationale logistiek en het transport van goederen beïnvloeden, maar zelfs de wereldwijde supply chains. Het is daarom absoluut noodzakelijk, dat bedrijven veel meer inzicht krijgen in de organisatie van hun supply chain en de nodige flexibiliteit in hun logistieke processen inbouwen. Dat voorkomt leveringsproblemen zoals ze zich voordeden toen de pandemie 6 maanden geleden uitbrak”, waarschuwt Mills.

 

“Het probleem is dat bedrijven te veel op historische gegevens vertrouwen om vraag en aanbod te voorspellen. Deze informatie is echter compleet achterhaald door de onrust die de pandemie veroorzaakt heeft. Supply chain professionals moeten leren omgaan met lockdowns zo lang we nog bezig zijn met de bestrijding van het coronavirus. Dat betekent dat ze hun processen en informatievoorziening moeten herzien of zelfs compleet anders moeten inrichten, om in staat te zijn het onvoorspelbare te kunnen voorspellen. Alleen op deze manier kunnen ze sneller anticiperen op de veranderende omstandigheden”, licht hij toe. “Automatisering, data-analytics, AI en machine learning zijn niet langer leuk ’nice-to-have’, maar worden noodzakelijk om scenario’s te ontwikkelen en de juiste voorspellingen te doen. Dergelijke technologieën zijn cruciaal om productiebedrijven en transportbedrijven in de supply chain van de noodzakelijke informatie te voorzien.”

 

Chris Mills wijst op de logistieke problemen die hij in de aanloop naar de feestdagen in december verwacht. “De trends die we vorig jaar zagen kunnen in de prullenmand. En toen werden we al geconfronteerd met een enorme groei van de online aankopen en leveringsproblemen. Online shoppen is tijdens de pandemie een steeds aantrekkelijker manier geworden om inkopen te doen; niet alleen voor consumenten maar steeds vaker ook voor bedrijven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek groeide het online winkelen onder invloed van Corona in het tweede kwartaal met gemiddeld 54,8 procent. De pure webwinkels noteerden een stijging van 45%; winkels die online verkoop als nevenactiviteit hebben, zelfs een stijging van 68%. Onze verwachting is dat het aantal last minute online aankopen dit jaar in de aanloop naar de feestdagen enorm zal stijgen. In combinatie met eventuele nieuwe lockdowns zullen supply chains onder een enorme druk komen te staan. De logistieke sector zal de komende maanden met de grenzen van zijn capaciteit geconfronteerd worden.”