Terug naar het overzicht

Simacan stelt dienst gratis ter beschikking aan transporteurs

Gepubliceerd op 16-03-2020 10:15 uur

Simacan heeft een taskforce opgezet om in deze uitzonderlijke omstandigheden de vervoerders te helpen de supermarkten zo goed mogelijk te bevoorraden. Uitgangspunt is dat de voedselketen voor iedereen ten allen tijde goed bereikbaar moet zijn. Daarom stellen wij met onmiddellijke ingang onze basis dienstverlening GRATIS ter beschikking aan alle retail-transporteurs.


Met Simacan krijgt u een compleet realtime overzicht op de transport-operatie en kunnen uw transportplanning en support collega’s nog beter samenwerken, ook vanuit huis. Simacan wil transporteurs die het betreft deze service kosteloos aanbieden zolang de overheidsmaatregelen gelden. Wij zullen de desbetreffende transporteurs vanaf vandaag hiervoor benaderen. Tevens kunt u, via een post in de comments, contact met ons zoeken.
Met Cornelissen Transport is reeds een geavanceerde verregaande integratie aan de gang. Samen werken we aan de ontwikkeling van een verdere verdieping van de functionaliteit. Hierover zullen wij u op korte termijn verder informeren.
Premier Rutte heeft aangegeven dat we een beetje op elkaar moeten blijven letten. Wij hopen hiermee te kunnen bijdragen aan de continuïteit van de belevering van supermarkten in de samenleving.

Over Simacan BV
Het Simacan platform maakt sinds 2013  bedrijven betrokken bij transport in de fast moving consumer goods (FMCG) en bij de uitvoering van pakketvervoer, succesvoller. Sectoren waar tijdigheid en voorspelbaarheid essentieel zijn. Simacan is een open en leveranciersonafhankelijk cloudplatform voor digitale samenwerking in transport & logistiek. Simacan maakt snelle en veilige digitale samenwerking mogelijk met – en tussen – transportbedrijven en verladers om de industriebrede uitdagingen, zoals CO2 reductie, verkeersongelukken, verkeersoverlast, verkeersdrukte en leefbaarheid van de stad,  het hoofd te bieden. Simacan is gevestigd in Amersfoort, Enschede en Münster (DE).