Terug naar het overzicht

Registratie voor Mautvrijstelling nu al mogelijk

Gepubliceerd op 02-11-2018 16:37 uur
Registratie van deze voertuigen is inmiddels mogelijk op de site van Toll Collect.

RegistratieformulierVia het downloadcentrum kan het registratieformulier voor niet Mautplichtige voertuigen worden aangevraagd. Het ingevulde formulier (NB: punt 8 N aankruisen) kan met een kopie van het kentekenbewijs en andere gevraagde documenten naar Toll Collect worden gestuurd. Na goedkeuring krijgt de eigenaar een bevestiging dat het voertuig voor de Maut is vrijgesteld.

Drie LNG-stations Duitsland ziet veel voordelen in het gebruik van aardgas en hoopt met de Mautvrijstelling meer vervoerders te bewegen voor deze brandstof te kiezen. Een probleem is nog wel dat er op dit moment slechts drie LNG-stations in Duitsland (Berlijn, Ulm en recent Hamburg) beschikbaar zijn. Duitsland heeft aangekondigd dit aantal snel verder te willen uitbreiden.