Terug naar het overzicht

Minder wegtransport door dalende vraag van industriële producenten

Gepubliceerd op 01-05-2020 07:28 uur

Hoewel de capaciteit van het Europese wegvervoer is gedaald, kende de vraag een nog sterkere daling. Dit heeft eind maart en begin april geleid tot een toename van de overcapaciteit en een daling van de transportprijzen met gemiddeld 5 procent. In sommige sectoren daalden de prijzen met wel 10 procent. Ondertussen blijft het luchtvervoer 'zeer beperkt' door de onderbreking van het passagiersverkeer en de prioriteit die wordt gegeven aan medische noodhulp. Transporeon baseert de bevindingen van de transportmarkt op de vrachten van de reële spotmarkt die afgehandeld worden via het eigen transportplatform.

 

In heel Europa is de vraag naar wegtransportcapaciteit vanaf de tweede helft van maart gestaag gedaald als gevolg van de aanzienlijke daling van de Europese industriële productie, met name in de auto-industrie. In Frankrijk, Italië en Spanje daalde de industriële productie met meer dan 20 procent. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kenden samen een daling van 5,3 procent. Sinds de laatste week van maart is het annuleringspercentage van bestellingen in Europa echter gedaald. Dit komt doordat vervoerders hun beschikbare capaciteit proberen op te vullen door hun prijzen op de spotmarkt te verlagen. De daling van de transportprijs in Europa lag tussen 1,5 en 10 procent, afhankelijk van de sector. De gemiddelde daling bedraagt ongeveer 5 procent. De beschikbare capaciteit is in die periode met 14 procent gestegen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In de Benelux steeg de capaciteit met 12,1 procent, in Italië met 10 procent, in Spanje met 47 procent, in Polen met 12 procent en in Frankrijk met 6,2 procent.

 

Minder verkeer

De prestaties in Europa - op het gebied van tijdige levering door wegvervoerders op nationale wegen - verbeteren door de beperkingen op particuliere mobiliteit. Deze beperkingen hebben immers geleid tot een sterke vermindering van het verkeer. Grensoverschrijdend wegtransport blijft wisselvallig, ten gevolge van verhoogde veiligheids- en beveiligingsvoorschriften aan de grenzen.
Het herstel van de industriële productie in China na de coronacrisis zorgt niet enkel voor een toename van de vraag naar maritiem vervoer, maar ook naar goederenvervoer per spoor. Het goederenvervoer per spoor van China naar Europa bereikt nu een hoger niveau dan voor de crisis. Het luchtvervoer kent een enorme afname van de beschikbare capaciteit aangezien passagiersvliegtuigen aan de grond blijven.
De visie van Transporeon op de markt is gebaseerd op gegevens van het Transporeon-platform en de marktkennis van dochteronderneming Tim Consult. De marktanalyse van Transporeon is gebaseerd op de gegevens van tot 350.000 vrachtladingen per week.
"In de Europese wegenmarkt zijn we het kantelpunt van onder- naar overcapaciteit gepasseerd", waarschuwt Stephan Sieber, CEO van Transporeon. "De vraag is nu hoelang deze overcapaciteit zal blijven bestaan en of kleinere vervoerders een periode van grote stress zullen meemaken."