Terug naar het overzicht

Meldpunt schade door te laat geleverde werkplaatskaarten

Gepubliceerd op 05-04-2019 09:21 uur

TLN roept haar leden op de schade te melden die zij lijden als gevolg van de te late levering van de werkplaatskaarten voor de nieuwe smart tacho door de KIWA. Die kaart had er op 15 maart 2019 moeten zijn, maar is vertraagd tot 15 mei 2019. Als gevolg van de te late levering kunnen trucks die in die periode (tot 15 mei) geleverd zouden worden met een smart tacho, niet de weg op omdat de tacho niet geactiveerd en geijkt kan worden.

 

Onduidelijkheid over noo​​doplossing

Er hebben zich al een aantal leden gemeld bij TLN, en TLN wil graag een verdere inventarisatie maken van de schade die de branche leidt. De minister, het ministerie, ILT en KIWA zijn hard bezig een noodoplossing te regelen zodat er toch eerder dan 15 mei al smart tacho’s geactiveerd en geijkt kunnen worden. Het is echter nog niet duidelijk of deze oplossing er komt, en vanaf wanneer die beschikbaar is. Dat hangt onder andere af van de goedkeuring door de Europese Commissie.

 

Meld uw schade bij de TLN L​​edendesk

Kortom, heeft u vrachtwagens in bestelling die later in gebruik genomen kunnen worden door deze oorzaak? Meld ​het bij de TLN Ledendesk​. Graag vernemen wij van u:
-  Om hoeveel vrachtwagens het gaat;
-  Wat de verwachte datum van in gebruik name was;
-  Hoeveel schade u hierdoor lijdt, bijvoorbeeld door het moeten huren van een andere auto of het daadwerkelijk niet kunnen uitvoeren van opdrachten.

Melden kan bij de TLN Ledendesk, telefonisch bereikbaar op 088-456 75 67.