Terug naar het overzicht

Ook Vlaanderen omarmt de iVRI’s

Gepubliceerd op 13-05-2020 09:41 uur

In navolging van Nederland investeert ook Vlaanderen in de iVRI’s, de intelligente verkeersregelinstallaties. De vooraankondigingen van de aanbesteding voor de slimme verkeerslichten staan inmiddels online; de verwachting is dat de officiële aanbesteding in juni a.s. wordt geopend. Dat kan ook goed nieuws betekenen voor de Nederlandse Talking Traffic-partners.


‘Het verkeer voor alle weggebruikers veiliger, vlotter en duurzamer maken.’ Dat is het doel van Mobilidata, een Vlaams programma dat sterke overeenkomsten vertoont met het Nederlandse Talking Traffic. Die gelijkenissen zijn geen toeval, legt Casper Moerbeek uit. Moerbeek was eerder in Nederland namens Dynniq betrokken bij Talking Traffic, en is nu voor Mobilidata actief als consultant bij het Vlaamse ministerie van Openbare Werken. Mobilidata is een samenwerking tussen de partners van de Vlaamse overheidsinstellingen AWV (Agentschap Wegen en Verkeer), MOW (Departement Mobiliteit en Openbare Werken), EWI (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie), VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en onderzoekscentrum imec (Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum). Met het samenwerkingsverband wil de Vlaamse overheid de doorstroming van het verkeer verbeteren, de verkeersveiligheid verhogen en de CO2-uitstoot verminderen.

 

Op straat

Dat Mobilidata de Nederlandse lijn volgt, was in 2019 nog geen vanzelfsprekendheid, zegt Moerbeek. ‘Met Mobilidata hebben we vorig jaar grondig onderzoek gedaan bij overheden, koepelorganisaties, marktpartijen en weggebruikers naar de noden op het gebied van mobiliteit. Daarna hebben we onderzocht welke systemen en oplossingen er al bestaan. Vooral in Europa zijn er veel proeven rond slimme infrastructuur gaande. Wat voor Mobilidata de doorslag gaf, was dat de Talking Traffic-oplossingen al direct op straat, in het echte verkeer, werden ingevoerd. Bij de meeste andere innovaties gaat het om proefopstellingen.’

 

Vaart maken

Net als in Nederland is in Vlaanderen de nood hoog als het gaat om innovatieve mobiliteitsoplossingen. Ook daarom wil Mobilidata vaart maken. En dat is mogelijk, ziet Moerbeek: ‘De politieke wil is er hier in Vlaanderen. De mensen willen graag en het kennisniveau is hoog.’ En ja, dan is het handig om onderling goed te kunnen overleggen met de noorderburen. Moerbeek: ‘We onderhouden zeer warme contacten met de experts van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die ons verder helpen, dat werkt fantastisch. Vorig jaar hebben we op uitnodiging van de collega’s zelfs in Deventer een heel waardevol kijkje kunnen nemen in de praktijk. Op detailniveau, ook op het gebied van wetten en specifieke regels, zijn er uiteraard verschillen tussen landen, maar ik denk dat zo’n 95 procent van de Vlaamse situatie overeenkomt met die van Nederland.’

 

Wegbeheerders

Mede dankzij de Talking Traffic-blauwdruk die er al ligt, kan Mobilidata – ook in corona-tijd – snel handelen. Moerbeek: ‘We zijn nu heel druk met het aanscherpen van de specificaties. We hopen dat het eerste deel van de aanbesteding in juni kan starten.’ De Vlaamse aanbesteding bestaat uit twee delen: de TLC-aankondiging (voor aannemers voor het leveren, opstellen, onderhouden en aanpassen van de iVRI’s in Vlaanderen) en de RIS- en ITS-app aankondiging (aannemers voor het in dienst stellen, exploiteren, hosten en aanpassen van het RIS- en ITS-app gedeelte). De totale omvang van beide contracten samen wordt geraamd op 24 miljoen euro. En als alles naar wens verloopt, verwacht Moerbeek dat de eerste werkende iVRI’s nog dit jaar in Vlaanderen te bewonderen zijn.

 

Afzetmarkt

Dat klinkt even ambitieus als realistisch, vindt Moerbeek. ‘Er is in Nederland al veel pionierswerk verricht waar wij nu dankbaar op meeliften. Zo hebben we al diverse werksessies – deels online - gehouden met partners die bij Talking Traffic zijn betrokken, waaronder Be-Mobile, KPN, Dynniq, Siemens, Swarco, Sweco, RHDHV, Fortgang en Locatienet. Daarbij ging het onder meer over synchronisatie met de Nederlandse iVRI’s. Voor de Talking Traffic-partners is de uitbreiding naar België uiteraard ook interessant: zij kunnen meedoen aan de aanbesteding en daarmee mogelijk hun werkterrein en afzetmarkt verbreden.’