Terug naar het overzicht

De weg naar veilig en productief vrachtvervoer in India

Gepubliceerd op 03-12-2019 08:18 uur

India kent één van de hoogste aantallen fatale verkeersongelukken ter wereld: jaarlijks laten ruim 230.000 Indiërs het leven in het verkeer. Ongeveer 65 procent van de fatale aanrijdingen wordt door vrachtwagens veroorzaakt. Naast het dramatische persoonlijke leed hebben de aanrijdingen ook effect op de productiviteit van de transportbedrijven. Onderzoek onder leiding van dr. Debjit Roy van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en het Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA) laat zien hoe vrachtwagenchauffeurs en managers in de transportbranche het vrachtverkeer veiliger kunnen maken.

 

Ongeveer 65 procent van al het vrachttransport in India gaat via de overvolle wegen. Door de drukte en gebrekkige infrastructuur is zelfs op snelwegen de gemiddelde snelheid van een vrachtwagen 35 kilometer per uur. Het is daarom een uitdaging om productief en tegelijkertijd veilig te rijden. Ook in India is er, net als in veel Europese landen een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Naar schatting zijn er India slechts 750 chauffeurs per 1.000 vrachtwagens. Transportbedrijven en vrachtwagenchauffeurs staan dus onder hoge druk om alles draaiende te houden en moeten vaak in de nacht doorrijden. 
Dr. Roy analyseerde de gegevens van een transportbedrijf dat ervan overtuigd was dat hun productiviteit zou verlagen als ze met nachtritten zouden stoppen. Uit het onderzoek bleek echter dat juist bestuurders die minder in de nacht rijden én bewust met veiligheid omgaan, productiever waren. 
 
Hoe ontstaan deze verontrustende statistieken?

Naast de gebrekkige infrastructuur, blijken veiligheidsproblemen ook veroorzaakt te worden door de persoonlijkheid van bestuurders, het niet opvolgen van de verkeersregels en het feit dat bestuurders te weinig rust krijgen tussen ritten (Roy et al.). 
 Vrachtwagenchauffeurs moeten het maar zien te doen met de vaak krappe planning van klanten en hun managers die verwachten dat ze productief zijn. Debjit Roy: “We wilden eerst begrijpen welke factoren van invloed zijn op de veiligheid en productiviteit van de bestuurders om zo hun veiligheid, productiviteit en werkomstandigheden te kunnen verbeteren.”
 
Kleine stappen richting veiliger rijgedrag

Met behulp van empirische technieken en big data is de impact van de persoonlijkheid van de chauffeurs en de aandacht voor veiligheid door de bedrijfsleiding op de veiligheid vastgesteld. Daarna werd onderzocht hoe veiligheid en productiviteit verbeterd kunnen worden. De onderzoekers ontdekten dat kleine veranderingen in verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering een positief effect kunnen hebben. Ze stelden veranderingen voor bij de werving van chauffeurs, bij het inplannen van ritten en bij de vaststelling van wie scholing nodig heeft. Ook stelden ze vast welke leiderschapsstijl het meest effectief is voor managers van transportbedrijven.
 Het verband tussen de persoonlijkheid van de chauffeurs en hun prestaties werd onderzocht door gegevens van grote Indiase transportbedrijven te verzamelen. De onderzoekers gebruikten drie verschillende bronnen van de transportbedrijven: hun GPS-databases met rijtijd en gereden snelheid van ruim 1.000 ritten, de ERP-databases die inzicht geven in de belangrijkste bedrijfsprocessen en de 100 vrachtwagenchauffeurs die deze ritten uitvoerden, vulden een vragenlijst in (De Vries et al.).
 
Wie is er onveilig? 

Verrassend genoeg bleek uit de resultaten dat juist zeer plichtsgetrouwe bestuurders vaker onveilig rijden en dat bestuurders die zich bewuster waren van hun veiligheid, ritten sneller uitvoeren. Ook bleek dat de productiviteit van lange ritten toeneemt als managers veiligheid meer benadrukken en hierop aansturen. Dus zelfs als managers van vrachtvervoerders op grote afstand van de bestuurder zijn, kunnen zij het werkgedrag van medewerkers positief beïnvloeden.
Met deze nieuwe inzichten kunnen de werkomstandigheden van duizenden vrachtwagenchauffeurs verbeteren, vooral die van kwetsbare bestuurders die lange ritten op moeilijke wegen maken. 
Debjit: “Nadat het onderzoek was afgerond, heeft het bedrijf het aantal nachtritten verminderd. Het aantal ongelukken werd minder en de rijtijd werd niet langer. Ook kregen de bestuurders minder vaak een bekeuring voor te hard rijden.”
Het bedrijf zegt de aanbevelingen uit het onderzoek mee te nemen in hun wervingsproces. “We hopen dat chauffeurs en hun managers de andere interventies uit ons onderzoek ook gaan toepassen zodat de rijomstandigheden verbeteren en er levens gespaard kunnen worden en ook de productiviteit zal stijgen,” zegt Debjit.