Terug naar het overzicht

ILT zet in op data en toezicht op afstand

Gepubliceerd op 04-06-2020 08:58 uur

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zegt in het jaarverslag over 2019 'te blijven werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen'. Dankzij extra budget vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan de ILT de handhaving versterken en thematische programma’s uitvoeren. Vooral de inzet van data en toezicht op afstand moeten in de toekomst een grote vlucht krijgen.

 

Het Jaarverslag 2019 werd recent naar de Tweede Kamer verstuurd. De ILT kreeg volgens het jaarverslag 'definitief vorm' in 2019. "Alles was ingericht op het bereiken van zoveel mogelijk maatschappelijk effect. De inzet richtte zich vooral op de grootste risico’s voor mens en milieu. Hiermee kwam de ILT tegemoet aan de verwachtingen van de samenleving." 
Inspecteur-generaal Jan van den Bos van de ILT: “Dit jaarverslag verschijnt in de tijd waarin de Covid-19 pandemie ons nog stevig in de greep heeft en veel van ons vraagt. Het voelt bijna onwerkelijk om terug te kijken, terwijl er zoveel verandert en we ons afvragen welke nieuwe werkelijkheid gaat ontstaan. Het stelt de ILT voor nieuwe uitdagingen. We maken grote stappen in data-gericht werken en toezicht op afstand, nu is dat in een stroomversnelling geraakt. We gaan door met innoveren en samenwerken en kijken naar het maatschappelijk effect dat we kunnen bereiken als onze inspecteurs ergens op afstappen.”
 
 

Signaalrapportages

Wanneer de ILT wil waarschuwen voor zaken die mis dreigen (te) gaan, of als de ILT ontwikkelingen ziet waarvoor wetten of regels ontoereikend zijn, dan stelt men signaalrapportages op. In 2019 gingen deze over fraude met tachografen én fraude met de certificering van duurzame biodiesel, het toenemende risico op botsingen tussen recreatieve drones en de bemande luchtvaart, risico’s in de keten van bodemas en tot slot over 'ruimte voor de doorontwikkeling van vergunningverlening-, toezicht- en het handhavingsstelsel'. Daarnaast bracht de Autoriteit woningcorporaties signalen naar buiten over de Saneringscorporatie Vestia, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en via de Staat van de Corporatiesector. Jan van den Bos: “We pakken de grootste risico’s aan en we laten zien welke resultaten we bereiken. We zetten de schijnwerper op zaken die extra aandacht of een andere aanpak vragen.”
 
Satellieten, snuffelpalen en drones

De ILT zet slimme technische hulpmiddelen in voor de handhaving. Zo wordt zwaveluitstoot van individuele schepen midden op zee, of het opsporen van illegaal vervoer van grond vastgesteld door gebruik te maken van satellietdata, remote sensing, snuffelpalen en drones. De ILT stimuleert tevens het 'delen van informatie' met kennisinstellingen, branches en bedrijven om de handhaving te verbeteren.
Naast de reguliere werkzaamheden wordt er gewerkt in programma’s. Zo is er extra aandacht en capaciteit voor een bepaald thema. In 2019 werkte de ILT verder aan de 6 programma’s die het jaar ervoor werden gestart. Het programma Schiphol was nieuw in 2019. Daarnaast start of startte de ILT met de programma’s Verstoring Marktwerking Taxivervoer, Legionella én Veiligheid op het Spoor.

 

Dienstverlening

In 2019 nam de ILT het webportaal ‘MijnILT’ in gebruik. Via dit portaal kunnen ondernemers meldingen indienen en vergunningen aanvragen en is er overzicht over vergunningaanvragen en meldingen. Zo kunnen bijvoorbeeld EVOA-vergunningaanvragen en de buitenlandheffing op export van afval sinds december 2019 via het loket afgehandeld worden.