Terug naar het overzicht

Eerste gemeenten hebben definitief verkeersbesluit zero-emissiezone

Gepubliceerd op 03-05-2024 07:22 uur

Recent hebben Maastricht en Rotterdam als eerste Nederlandse gemeenten hun definitieve verkeersbesluit voor de zero-emissiezone stadslogistiek, inclusief ontheffingenbeleid gepubliceerd. De zero-emissiezone wordt in deze beide gemeenten ingevoerd vanaf 1 januari 2025.

 

Rotterdam – Erasmusbrug

Recent hebben Maastricht en Rotterdam als eerste Nederlandse gemeenten hun definitieve verkeersbesluit voor de zero-emissiezone stadslogistiek, inclusief ontheffingenbeleid gepubliceerd. De zero-emissiezone wordt in deze beide gemeenten ingevoerd vanaf 1 januari 2025. Beide gemeenten hebben in 2021 de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek ondertekend en in september 2023 een ontwerp verkeersbesluit opgesteld en gepubliceerd. Belanghebbenden konden vervolgens hierop hun zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen in beide definitieve verkeersbesluiten en zijn belangrijke input geweest voor het ontheffingenbeleid.
De komende tijd zullen meer steden een definitief verkeersbesluit nemen tot invoering van een ZE-zone. Voor de branche is het van belang dat alle steden die een ZE-zone willen invoeren de landelijk afgesproken uniforme toegangsregels volgen. Maastricht en Rotterdam volgen deze toegangsregels. Een overzicht van alle steden die een ZE-zone invoeren, inclusief invoerdatum, klikt u hier