Terug naar het overzicht

Corona-crisis vergt snelle maatregelen

Gepubliceerd op 25-03-2020 14:41 uur

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil onorthodoxe maatregelen niet mijden, om de gevolgen van de corona-crisis voor de luchtvaart, het wegtransport, het spoor en de scheepvaart op te vangen. Van Nieuwenhuizen wil vaart maken met de versoepeling van de Europese regels voor slottoedeling, zodat luchtvaartmaatschappijen hun historische rechten behouden. Ook heeft ze bij Europese collega’s aangedrongen op goede ondersteuning van chauffeurs en flexibiliteit bij de toepassing de regels voor het internationale wegtransport.

 

Eurocommissaris voor Transport Adina Vălean liet tijdens een bijeenkomst van Europese transportministers weten dat de Europese Commissie werk maakt van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de luchtvaart- en transportsector geholpen worden 'in deze zware tijd'. Zo heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een tijdelijke ontheffing op de use-it-or-lose it regel voor de toedeling van slots. Ook wees Vălean op mogelijke acties die lidstaten zelf kunnen nemen, zoals het instellen van ‘Green Lanes’ voor een snelle doorstroming van essentiële goederen bij met name grensovergangen en het versoepelen van regels voor het wegtransport. Ook is er aandacht gevraagd voor flexibiliteit bij bijvoorbeeld controles van kwalificaties van transportwerkers. Nu veel trainingen en examens niet door gaan, kan het voorkomen dat licenties van bijvoorbeeld zeelieden, chauffeurs en treinmachinisten buiten hun schuld om verlopen.

 

Sector hulp bieden

Minister Van Nieuwenhuizen heeft namens Nederland haar steun uitgesproken voor de Europese aanpak. “We moeten nu met zijn allen de schouders eronder zetten. Daar zijn mijn Europese collega’s en ik het over eens. De luchtvaartsector en de vele duizenden mensen die er werken hebben onze steun keihard nodig. Dat geldt ook voor de chauffeurs die er voor zorgen dat het transport van noodzakelijke goederen zo soepel mogelijk blijft verlopen. Transport van met name primaire goederen, zoals voedsel en medicijnen, is essentieel om deze crisis het hoofd te bieden. De chauffeurs zijn onmisbaar en we moeten de sector waar mogelijk hulp bieden, zodat de chauffeurs met zo min mogelijk belemmeringen hun werk kunnen doen.”
De minister heeft alle lidstaten opgeroepen om het vrij verkeer van essentiële goederen binnen de EU in stand te houden, tot het maximale dat mogelijk is. Ze heeft bijzondere aandacht gevraagd voor goede werkomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs, inclusief toegang tot sanitaire voorzieningen. Ook heeft de minister gevraagd om ondersteuning voor het goederentransport over het spoor en het water. In de huidige omstandigheden kan juist vervoer van noodzakelijke goederen over water en spoor een goed alternatief zijn, omdat er minder contact tussen mensen bij komt kijken.

 

Rijtijden

De Europese Commissie stelt zich flexibel op als lidstaten de regels voor de rij- en rusttijden voor de vrachtwagenchauffeurs tijdelijk versoepelen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft hierover contact met de vervoerssector in Nederland. In overleg met de sector wordt in kaart gebracht wat er nodig is om het transport van belangrijke goederen als voedingsmiddelen en medicijnen goed doorgang te laten vinden. “Als het nodig is ben ik bereid te kijken naar het aanpassen van bijvoorbeeld rij- en rusttijden of het aanpassen van venstertijden bij het aanleveren van goederen. Ik ben het eens met de Europese Commissie dat een dergelijke maatregel proportioneel moet zijn en niet de verkeersveiligheid, of de sociale arbeidsomstandigheden van chauffeurs in gevaar mag brengen.”
Van Nieuwenhuizen heeft er bij de Commissie eveneens op aangedrongen mogelijkheden te onderzoeken voor noodstaatssteun aan de Europese luchtvaartsector. “We steunen het Commissievoorstel om de slot-verordening aan te passen volledig. We zullen alles doen wat nodig is om passagiers en de luchtvaartsector te helpen met de lastige situatie waar zij in zitten. Dit omvat ook een snelle aanpassing van Europese slot-verordening, en snelle repatriëring van Europese reizigers die op verschillende plekken in de wereld gestrand zijn.”