home

abonnement

mediakaart

verschijningsdata

adverteren

nieuwsbrief

colofon

tarieven ATW.nl

 

 

Geplaatst op 04 Juli 2018, 15.18 uur


EP-leden verwerpen Mobiliteitspakket

De leden van het EP hebben de amendementen bij de voorgestelde herzieningen van de wegtransportsector verworpen. Het Mobiliteitspakket wordt daarom teruggestuurd naar de parlementaire commissie voor Vervoer en toerisme. Deze commissie zal zich nu nogmaals over het pakket moeten buigen.

In een stemming op woensdag heeft het voltallige Europees Parlement de amendementen van de commissie Vervoer verworpen. Het betreft de regels omtrent rij- en rusttijden, cabotage en de detachering van chauffeurs. De voorstellen worden nu in lijn met regel 59(4) van het Regelement van het EP teruggestuurd naar de Vervoerscommissie voor heroverweging.

De voorgestelde herzieningen van de regels omtrent de detachering van chauffeurs, rij- en rusttijden en cabotage zijn onderdeel van het Mobiliteitspakket, dat in mei 2017 is voorgesteld door de Europese Commissie.

Links
Regel 59, Regelement van het Europees Parlement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-059+DOC+XML+V0//NL&navigationBar=YES

Resultaat van de stemming (04-07-2018)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes#banner_session_live

Mobiliteitspakket; rapporteurs en dossiers (EN)
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package

Persbericht Europese Commissie: Europe on the Move (EN) (31-05-2017)
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_nl

Atw.nl Headlines
Atw.nl Headlines

Frankrijk gaat naar veertig ton totaal...

PNO Nederland mikt op groei

CornerEye voor MAN TGS en TGX goedgekeurd

Slimme logistiek kan al 50 procent emi...

NIWO komt graag in contact met Engelan...

Actros SilverStar Edition steelt de sh...

DR!VE bereidt sector Transport en Logi...

IAA 2018, groot, groter grootst !

Uitstel vrijstellingsregeling C-rijbewijs

Ford start productie van elektrische S...


Frankrijk gaat naar veertig ton totaalgewicht
Frankrijk gaat grenzen stellen aan het totaalgewicht van vrachtauto’s. Het land komt met een wetswijziging waardoor het verboden wordt om met 44 ton totaalgewicht vanuit omliggende landen Frankrijk binnen te rijden. Veertig ton wordt het maximum. Binnen Frankrijk geldt 44 ton als maximaal toegestane massa. Op dit moment wordt het ook toegestaan om bijvoorbeeld vanuit België met een dergelijke massa naar Frankrijk te rijden,

© Atw.nl - Copyright 2006-2018, All right reserved. Schrijfveer Media Groep B.V.

Trucks.nl
rino
D-tec
vdl
Hoornweg
Anema Trucks & Spare Parts
Capriƫl Nederland
Cuppers
Kohl
DHS
facebook
Middelbos
Trailer innovation
HEBIC
Van Schaften Trucks
advertise
terberg
snapon
Trailned