home

abonnement

mediakaart

verschijningsdata

adverteren

nieuwsbrief

colofon

tarieven ATW.nl

 

 

Geplaatst op 04 Juni 2018, 14.34 uur


Inspectiediensten, politie en douane pakken transportsector aan

Inspectiediensten, politie en douane hebben vanaf begin dit jaar tot heden 25 transportbedrijven gecontroleerd die ervan werden verdacht de transportregels te overtreden. De verdenkingen betreffen onder meer sjoemelen met tachografen, het overschrijden van de rij- en rusttijden, schijnconstructies, overbelading, fraude met mestmonsters en het overschrijden van regels voor dierenvervoer. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bij vijftien bedrijven boetes opgelegd en processen-verbaal uitgeschreven voor diverse overtredingen. Bij de overige vervoerders loopt het onderzoek nog. Van twee bedrijven is het wagenpark geblokkeerd omdat zij zonder bedrijfsvergunning reden.

Uitlezen tachograaf

Een tachograaf houdt onder meer de rij- en rusttijden bij van de chauffeur. Door het apparaat te manipuleren kan worden verhuld dat een chauffeur veel meer uren rijdt dan is toegestaan en dat hij de maximale snelheid overschrijdt. Dit is concurrentievervalsing ten opzichte van transportbedrijven die zich wel aan de regels houden. Door te lang te rijden kunnen veiligheid, gezondheid en welzijn van vrachtwagenchauffeurs zelf in gevaar komen én de veiligheid van andere weggebruikers. Bij schijnconstructies gaat het erom dat personeel dat in dienst is van een buitenlandse vestiging, door de Nederlandse vestiging wordt aangestuurd. Dat is verboden.

Transport van mest en dieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij de inspecties vermoedelijke fraude met mestmonsters en valsheid in geschrifte met vervoersbewijzen voor dierlijke meststoffen geconstateerd. Ook trof de NVWA bij twee bedrijven ruimtes met apparatuur en materiaal om mestmonsters te vervalsen aan. De bedrijven worden er van verdacht op papier de indruk te wekken dat mest naar het buitenland is vervoerd, terwijl het in werkelijkheid naar Nederlandse bedrijven is gegaan. De onderzoeken bij mestvervoerders zijn nog niet afgerond. De boete voor de overtredingen kunnen variëren van honderden euro’s tot honderdduizenden euro’s. Bij controles op het juist vervoeren van dieren heeft de NVWA bij één bedrijf vastgesteld dat de regels voor reistijden en het verplicht aandoen van rustplaatsen voor dieren bij 263 vrachten niet zijn nageleefd. De naleving op het gebied van mest en dierenwelzijn wisselt sterk per bedrijf. Sommige inspecties zijn helemaal akkoord, terwijl bij andere bedrijven meerdere overtredingen zijn geconstateerd.

Samenwerking

De diensten werken samen in het TIEC (Transport Informatie Expertise Centrum) waar naast de ILT en de NVWA, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), douane, politie en de Nationale en Internationale Organisatie voor het Wegvervoer (Niwo) deel van uitmaken. Vooraf bundelen en analyseren de diensten hun informatie. Specifiek pakken zij schijnconstructies, tachograaffraude, mestfraude, overbelading, het rijden zonder vergunning aan en het rijden op ‘rode diesel’ (accijnzen) aan. De inspecties vonden plaats in Noord-Brabant (8), Gelderland (6), Limburg, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland (elk 2) en in Utrecht (1).
Atw.nl Headlines
Atw.nl Headlines

20% minder voertuigverliesuren na anal...

DAF CF en XF: Sloveense Truck van het ...

Duurzaam bandenbeleid levert grote co2...

Vloeistofdichte kipper voor Jan Bakker...

CNV-voorzitter reageert op wegstemmen ...

500 DAF's voor Girteka Logistics in be...

Winst in transportsector onder druk do...

Eerste Volvo LNG-trucks in Nederland i...

TRAXEE-fleetmanagement systeem voor kl...

Winnaar van eerste NK Veiligste Chauff...


20% minder voertuigverliesuren na analyse verkeersdata
Verkeersdata verzamelen, analyseren en er op anticiperen kan het aantal voertuigverliesuren verminderen met 10 tot 20 procent. Dat stellen Roger Demkes en Gerard Eijkelenboom, respectievelijk directeur en programmamanager bij De Verkeersonderneming.

© Atw.nl - Copyright 2006-2018, All right reserved. Schrijfveer Media Groep B.V.

MAN Trucks
snapon
Trailer innovation
DHS
facebook
rino
Hoornweg
Capriƫl Nederland
Trailned
Trucks.nl
advertise
Anema Trucks & Spare Parts
terberg
Middelbos
D-tec
vdl
Kohl
Cuppers
Van Schaften Trucks