home

abonnement

mediakaart

verschijningsdata

adverteren

nieuwsbrief

colofon

tarieven ATW.nl

 

 

Geplaatst op 26 Februari 2018, 14.39 uur


Vervoer lege tankcontainers op LZV toegestaan

Lege tankcontainers mogen binnenkort op LZV’s worden vervoerd. Het ministerie van IenW heeft daarmee ingestemd. TLN is blij met het besluit. De organisatie heeft lang gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen. ​Het verbod om lege tankcontainers op LZV’s te vervoeren, dateert van 2000. Het is een direct gevolg van het besluit om het vervoer van vloeistoffen met LZV’s niet toe te staan. In de regelgeving is dat destijds vastgelegd met de bepaling dat LZV’s niet mogen zijn uitgerust met een tank of vloeistofcontainer voor vloeibare lading. Het maakt dus niet uit of het voertuig beladen of onbeladen is. Daar is toen voor gekozen om het de handhavers makkelijker te maken. Door een algemeen verbod is geen verdere controle nodig of het om een leeg of beladen voertuig gaat.

Duizenden ritten

De voorschriften zijn sindsdien nooit meer gewijzigd. Met de groei van het aantal LZV’s, inmiddels zijn er meer dan 1.700 in gebruik, is ook de behoefte om hiermee lege tankcontainers te mogen vervoeren sterk toegenomen. Jaarlijks worden er tienduizenden lege tankcontainers vervoerd. Het gros daarvan betreft gereinigde 20 ft tankcontainers voor het ADR-vervoer. Maar ook in het levensmiddelenvervoer worden veel lege tankcontainers vervoerd. Veel vervoerders die dit werk doen, beschikken over LZV’s. Met LZV’s kunnen vervoerders het aantal ritten met meer dan 30% terugbrengen. Per jaar kunnen zo duizenden ritten worden bespaard. Het vervoer kan hierdoor veel efficiënter en milieuvriendelijker worden uitgevoerd. Hieraan zijn ook geen extra gevaren verbonden.

Toch gelukt

TLN is al lange tijd bezig om het verbod op het vervoer van lege tankcontainers van tafel te krijgen. Het is altijd tegengehouden vanuit het oogpunt van handhaafbaarheid. Uiteindelijk is het toch gelukt om politie en overheid te overtuigen van het maatschappelijk belang om dit vervoer toch toe te staan. Belangrijke argumenten hierbij waren de grote voordelen voor logistiek en milieu, het feit dat de risico’s op misbruik van de regeling relatief klein zijn en dat er bij de handhavers inmiddels meer specifieke kennis is om overtreders aan te pakken. Ook het feit dat het vervoer van lege tankcontainers op LZV’s in de Scandinavische landen en Duitsland zonder problemen functioneert, heeft meegewerkt.

Begin april

IenW heeft inmiddels ingestemd met een aanpassing van de huidige wetgeving. Deze wordt zodanig gewijzigd dat het vervoer van lege tankcontainers op LZV’s wordt toegestaan. Het vervoer van beladen tankcontainers (dus het vervoer van vloeistoffen) blijft verboden. De wijziging treedt in werking na publicatie van de nieuwe regeling in de Staatscourant. Dat zal naar verwachting begin april zijn.
Atw.nl Headlines
Atw.nl Headlines

Vuile oostbloktruck omzeilt onze milie...

International Trailer Innovation Award...

Per 1 april nieuw Sloveense tolsysteem...

Knikkende oprij LF

Afzet trucks na piek in 2018 naar lage...

Nooteboom Trading gewoon in bedrijf na...

Transport & Logistics in Rotterdam Aho...

Europa herziet richtlijnen rijbewijs e...

Getest: Mercedes-Benz Actros 1851 LS

Nijhof-Wassink breidt LIVE-concept uit...


Vuile oostbloktruck omzeilt onze milieuzones
Het is voor de gemeente Rotterdam lastig boetes te innen voor buitenlandse chauffeurs die met een te oude vrachtauto de milieuzone op de Maasvlakte inrijden. TLN pleit daarom voor Europese afspraken over de uitwisseling van kenteken-informatie. ​​​​Op de Maasvlakte mogen alleen vrachtauto’s met een Euro 6-motor komen. Voertuigen die geen Euro 6-motor hebben mogen er wel op,

© Atw.nl - Copyright 2006-2018, All right reserved. Schrijfveer Media Groep B.V.

MAN Trucks
Kohl
Trailer innovation
DHS
Iveco
D-tec
facebook
Van Schaften Trucks
Trailned
Trucks.nl
advertise
Hoornweg
snapon
terberg
Anema Trucks & Spare Parts
Cuppers
Capriƫl Nederland
Middelbos
vdl