home

abonnement

mediakaart

verschijningsdata

adverteren

nieuwsbrief

colofon

tarieven ATW.nl

 

 

Geplaatst op 01 Mei 2017, 13.28 uur


Achterblijvende mobiliteit remt economische groei

De vandaag gepresenteerde Nationale Markt en Capaciteit Analyse (NMCA) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigt de noodzaak van een ingrijpend mobiliteitsbeleid. Alleen bij uiterst lage economische groei blijft het congestieniveau op het huidige niveau. Een kleine toename in economische activiteit is al genoeg om Nederland vast te doen lopen, met forse economische schade tot gevolg. Om gemiddeld 2% groei te kunnen realiseren is een stevig mobiliteitsbeleid nodig, meent werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Zonder ingrijpende maatregelen op het terrein van mobiliteit zal de economische vooruitgang van Nederland stagneren.

De conclusies van de NMCA komen op het moment dat de onderhandelingen over de regeringsformatie vorderen. Een brede coalitie binnen de vervoerssector, waarin ook KNV deelneemt, drong er twee weken geleden middels een brief met aanbevelingen bij formateur Edith Schippers op aan om mobiliteit tot kernpunt van de formatieonderhandelingen te maken.

Hoeveel economische groei verwacht Nederland?


De NMCA is gebaseerd op twee scenario’s, een met een lage (1%) en één met hoge economische groei (2%). Maar hoeveel economische groei verwacht Nederland? Zelfs in de afgelopen zeven crisisjaren bedroeg de gemiddelde groei van het BNP 1,1 % per jaar. Op dit moment bedraagt de groei meer dan 2%. Het CPB voorspelde in maart een gemiddelde groei tot 2021 van 1,7 %. En hoewel het CPB uitgaat van relatief lage groei op lange termijn, valt ook die prognose een stuk hoger uit dan het lage scenario van de NMCA. De NMCA toont onomwonden aan dat het Nederlandse mobiliteitssysteem zelfs niet in staat is om de laagste denkbare groei te faciliteren.

Talrijke knelpunten - vooral in de Randstad

In de Randstad is de groei van de mobiliteit het sterkst en is het capaciteitstekort het meest prangend, zowel op de weg als bij het OV. Bij zowel hoge als lage groei ontstaan knelpunten bij het OV op routes binnen en naar de Randstad. Tevens ontstaan knelpunten voor het OV binnen de vier grote steden in de Randstad en in Eindhoven. Bij 2% jaarlijkse groei van het BNP en ongewijzigd beleid stijgt de economische schade als gevolg van congestie van 2,5 miljard euro naar 6 miljard euro per jaar in 2040. Hoge groei spoorgoederenvervoer vereist aanleg Noordtak Betuweroute Vanwege het duurzame karakter en de verwachte stijging in transportafstanden en waarde van de lading, is volumegroei in alle scenario’s verreweg het hoogst voor het spoorgoederenvervoer. Knelpunten in de infrastructuur worden verwacht op de Oost-West verbindingen en met name op de route via Oldenzaal/Bentheim. De Noordtak Betuweroute wordt omstreeks 2030 onmisbaar.

KNV neemt deel aan Mobiliteitsalliantie


De Mobiliteitsalliantie presenteerde op 16 december 2016 haar visie op de ontwikkeling van mobiliteit in Nederland. Vanuit een gezamenlijk gevoelde urgentie hebben 17 fiets-, auto-, transport- en OV-organisaties de handen ineengeslagen en samen concrete voorstellen uitgewerkt om Nederland bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden (zie Bouwstenen). Voor de realisatie van de voorstellen is jaarlijks minimaal 1 miljard euro extra nodig voor investeringen in digitale en fysieke infrastructuur (weg, water en spoor).
Atw.nl Headlines
Atw.nl Headlines

Dometic Coolair RTX 1000 standairco be...

VDL actief in de recyclingbranche

Arthur van Dijk: 'de sector kan wel we...

Verbeteren van de verkeersveiligheid m...

VW Crafter nu ook met 8-gangs automaat

Nog veel onduidelijk over kilometerhef...

Wereldprimeur: aandrijflijn voor elekt...

Nieuwe toepassing voor het transportpl...

Men onderschat kracht economie Oost-Eu...

Bestelauto EXPO blijkt échte ve...


Dometic Coolair RTX 1000 standairco beste in test
De Dometic CoolAir RTX 1000 standairco voor trucks is uit een tweedaagse vergelijkingstest - door een transportbedrijf - van vier merken als beste naar voren gekomen. Dankzij de test is een groot Oost-Europees transportbedrijf tot aanschaf overgegaan. Chauffeurs die tijdens hun rustpauze de motor van hun truck laten draaien om de airconditioning te kunnen gebruiken, of om accu’s op te laden. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook wettelijk verboden. Wagenparkbeheerders en transportbedrijven verliezen veel geld omdat er tonnen brandstof verspild worden. Een standairco verlaagt de exploitatiekosten én voorkomt onnodige slijtage van de truck-motor. Standairco’s dragen eveneens bij aan de arbeidsveiligheid.

© Atw.nl - Copyright 2006-2017, All right reserved. Schrijfveer Media Groep B.V.

MAN Trucks
DHS
autec
Kohl
Anema Trucks & Spare Parts
diesel technic
advertise
timocom
Hoornweg
D-tec
terberg
vdl
Van Schaften Trucks
Scania Trucks
snapon
Middelbos
Knapen
Trucks.nl
Capriƫl Nederland