Terug naar het overzicht

Komende dagen extra alert bij transport van dieren

Gepubliceerd op 24-06-2019 08:05 uur

Deze week worden enkele dagen met hoge temperaturen voorspeld door het KNMI. Dat vraagt om extra aandacht voor de transportomstandigheden van dieren. ​​​Voor het welzijn van de dieren is het belangrijk om bij het plannen en uitvoeren van veetransporten extra rekening te houden met warme omstandigheden en te werken conform 'Protocol Veetranspo​rt onder extreme temperaturen'.


Dat kunt u onder andere​ doen door:

  • transporten zo mogelijk vroeger uit te voeren of uit te stellen;
  • voor aanvang van het transport de geplande route te controleren op drukte/filevorming en zo nodig de route daar op aan te passen;
  • met verstand te laden en de beladingsgraad met name tussen 12.00 uur en 19.00 uur te verlagen;
  • extra aandacht te hebben voor de staat van de ventilatoren / het ventileren van veewagens / vee-aanhangers;
  • zo weinig mogelijk te stoppen met vee aan boord en bij noodzakelijke stoppen windluwe plaatsen te mijden en in de schaduw te parkeren.